Hallitusen järjestäytymiskokous 11.4.2021

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen järjestäytymiskokous
PÖYTÄKIRJA
Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 11.4.2021, vuosikokouksen jälkeen
Läsnä: Aimo Lehmikangas, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Pirkko Kokko ja Ella Viljamaa

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.23.

2. Varapuheenjohtajan valinta
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Tervonen.

3. Internetvastaavan valinta
Nettivastaavaksi valittiin Ella Viljamaa.

Facebookista huolehtii Aimo Lehmikangas.

4. Ilmoitustenjättövastaavan valinta
Yhdistyksen ilmoitusten jättämisestä vastaa Ella Viljamaa.

5. Työllistämisvastaavan valinta
Yhdistyksen työllistämisasioita hoitamaan valittiin Onerva Ronkainen.

6. Hankintavastaavan valinta
Kiinteistöön liittyvistä hankinnoista vastaavat Aimo Lehmikangas ja Matti Viljamaa.
Muista hankinnoista vastaavat Onerva Ronkainen ja Aimo Lehmikangas.

7. Muut asiat

Kesätyöntekijän palkkauksesta sovitaan whatsapp –kokouksella, kun Onerva siitä ilmoittaa.

8. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Puheenjohtaja ilmoittaa muille jäsenille seuraavasta kokousajankohdasta. Kokous pidetään toukokuun loppupuolella.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.27.

Pudasjärvellä 11.4.2021

Aimo Lehmikangas Ella Viljamaa
Puheenjohtaja Sihteeri